Tulevaisuusohjaus

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ylläpitämä sivusto tulevaisuusohjaus.fi sisältää hyvän esityksen siitä mitä tulevaisuusohjaus käsitteenä pitää sisällään.

Tulevaisuusohjaus antaa ihmiselle työkaluja oman tulevaisuuden hahmottamiseen ja siihen varautumiseen. Ytiemssä on ajatus tulevaisuudesta avoimena mahdollisuuksien avaruutena, ei ennaltamäärättynä kohtalona. Yksilön aktiivisilla valinnoilla on merkitystä.

Tulevaisuusohjausta voidaan monin tavoin soveltaa käytäntöön opinto-ohjauksessa, eri koulutusasteilla.

Julkaistu
Kategoria(t): opo

Opopäivät 2019 – Silta tulevaisuuteen

Valtakunnalliset Opopäivät on ohjausalan ammattilaisten vuosittainen koulutustapahtuma. Vuoden 2019 Opopäivät järjestettiin Turussa 7.–9. helmikuuta 2019.

Tapahtumapaikkana oli Radisson Blue Marina, ja vetovastuussa Varsinais-Suomen Opinto-ohjaajat ry.

Turun Opo eli Åpopäivien teemana oli tulevaisuusohjaus. Ohjelmaan sisältyi on mielenkiintoisia puhujia, oppilaitos- ja yritysvierailuja sekä työpajoja. Mukana on myös monipuolinen yhteistyökumppaneiden näyttelyosasto, jossa on esillä uutuustuotteita ja ajankohtaista materiaalia.

Tapahtumaan osallistui noin 700 opinto-ohjaajaa peruskouluista korkeakouluihin.

Julkaistu
Kategoria(t): opo